logo

Darowizny

Dodatkowe pytania

Nie ! Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. 

Integracyjne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Daj szansę"

Zrób przelew:

KONTA BANKOWE

89 2030 0045 1110 0000 0202 1050 PLN

37 2030 0045 3110 0000 0023 0500 EUR

NIP: 5222975644 

REGON: 142888998 

KRS: 0000382955